Saalmink 
Administratie & Advies

Algemene voorwaarden

De levering van onze diensten geschiedt onder toepassing van de Algemene voorwaarden gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden. U kunt ook de Algemene voorwaarden downloaden door op de onderstaande link te klikken.

Algemene voorwaarden RB
Algemene voorwaarden RB.pdf (65.98KB)
Algemene voorwaarden RB
Algemene voorwaarden RB.pdf (65.98KB)